Haugan Næringspark tilbyr ferdig planerte og byggeklare tomter fra 3 mål og oppover. Det ferdig regulerte næringsområdet er per i dag 100 000 m2, hvorav 67 000 m2 er ledig for etablering.

 

Området er regulert til industri, produksjon, lager, kontor og verksted, og utnyttelsespotensialet for bebygget areal er på 55 % (BYA). Maksimal byggehøyde varierer fra 12 til 14 meter, avhengig av tomtens plassering.

 

Gitt nødvendige tillatelser fra kommune og nærområde, har næringsparken et betydelig vekstpotensial, noe som gjør det mulig for bedrifter å vokse over tid.

Fleksibilitet

Beliggenheten i kombinasjon med fleksibilitet på tomtestørrelse og bygg, gjør det mulig å etablere seg for både små og store bedrifter.

Allerede etablert

Aditro Logistics er allerede etablert på Haugan Næringspark og forholdene ligger godt tilrette for ferdsel av tyngre kjøretøy

Mange fordeler

Det er nærhet til planlagt godsterminal på Kopstad, i tillegg til ferdigstilt infrastruktur frem til tomtegrense. Området er rett ved en firefelts motorvei fra Oslo – Grenland